JSC MARKETING SOLUTION

Реклама и маркетинг на продукти и услуги мултимедийна интернет реклама.

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Онлайн маркетинг представлява разпространение на продукти и услуги по електронен път.
Основната идея е разработка на даден уебсайт и същевременно разработка на съответният бизнес или предлагана информация.
Основен критерии е изграждането на маркетингова мрежа от точки за разпространение (marketing points) и евентуално точки за продажби (sale points).
Основната цел е постигането на резултати, предварително зададени като критерии. Продажби, заявки, контакти, трафик, целеви посещения и др.
Онлайн маркетингът може да се прилага във временни кампании но за по-голяма ефективност е необходимо да се подържа постоянно.
Онлайн маркетингът е разделен основно на три главни раздела които са взаимно обвързани. Техническа оптимизация, Статистика и Реклама
Техническа оптимизация
Вътрешното оптимизиране на софтуеъра Ви (уебсайта) - оптимизиране на кодировката, премахване на всякакви технически грешки, правилно подреждане на мета тагове и проверено съдържание и описания - спомага много за доброто индексиране от страна на машините за търсене.
Изграждането на уеб конструкция (уебсайт + база данни + администрация) както и съответната техническа оптимизация преминава през 3 основни правила
- Техническа въможност - дали е технически възможно изграждане на исканата уеб конструкция или оптимизация спрямо изискванията на клиента.
- Практическа приложимост - дали е практически приложима исканата уеб конструкция или оптимизация спрямо даденият бизнес или информация.
- Логическа обосновка - дали е логически обоснована исканата уеб конструкция или оптимизация спрямо очакваните резултати.
Статистика
Статистиката е вътрешна и външна и е най-важната част от онлайн маркетинга която може да Ви даде ясна представа какво се случва реално на уебсайта Ви и как да изградите Вашата рекламна и маркетингова стратегия.
Външната статистика е спомагателна и показва активноста на местата където рекламирате или публикувате. Примерно Google Analytics, социалните мрежи Facebook, Twitter, LinkedIN и прочие. Но външната статистика е косвенна и спомагателна за сравняване на данните с вътрешната статистика като основната цел е да се отчете ефективноста от направеното разпространение и реклама.
Вътрешната статистика е сървърната статистика от мястото където се намира Вашият уебсайт и информацията от съответните лог файлове създадени от сървърният софтуеър или евентуални технически маркери( софтуеър записващ активноста по определени критерии като продажби, заявки, контакти, трафик, целеви посещения и др.). Вътрешната статистика дава най-добрата представа кой кой е, откаде идва и какво прави на уебсайта Ви.
Правилното събиране и анализиране на статистиката дава възможност за по-добра техническа оптимизация и ефективна реклама.
Реклама
Рекламата е платена и неплатена
Платената реклама включва текстова, аудио и визуална информация публикувана по уебсайтове предлагащи място за реклама, социални мрежи, Google Adwords, Facebook и много други места
Неплатената реклама (което не означава напълно безплатна) включва публикуване на текстова, аудио и визуална информация по уебсайтове предлагащи място за реклама, публикации, обяви и други.
Популярноста е нещо за което машините за търсене дават винаги висок приоритет. Но това зависи от правилното изграждането на маркетингова мрежа от точки за разпространение (marketing points) и евентуално точки за продажби (sale points). Възможно кратките наименования и конкретното и ясно описание на Вашите продукти, услуги или информация са основен фактор за покачване на позицията Ви в машините за търсене.
Гореописаната информация представлява само основни правила за онлайн маркетиране и разпространение. Онлайн маркетинговите стратегии се изграждат предимно въз основа на съответният бизнес или предлагана информация. Разработката винаги е индивидуална и динамична( постоянно променяща се в зависимост от влиянието на много вътрешни и външни парметри ). Методите на онлайн маркетиране(стандартни и нестандартни приоми за разпространение) също са силно динамични и също така са обвързани и с офлайн маркетинга.

Рекламодатели

Регистрация и информация за реклама и разпространение на стоки и услуги ...

Прочети още

Препратки

Размяна на препратки и изграждане на мрежа от маркетингови точки...

Прочети още

Обяви

Публикуване на информация. Купува, продава, разменя, заменя, предлага и др. ...

Прочети още

За нас

Информация за структура, възгледи и насоки относно онлайн маркетинга ...

Прочети още